5 วิธีในการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งหมด

5 วิธีในการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งหมด

1. กระตุ้นให้เยาวชนพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูผ่านเวลาประจำวันในพระคำ เวลาในการอธิษฐาน ตลอดจนผ่านการเป็นพยานและการประกาศอย่างแข็งขัน แสดงให้พวกเขาเห็นด้วยตัวอย่างของคุณเองว่าศรัทธาที่แท้จริง ศาสนาคริสต์ที่แท้จริง และการเป็นสาวกนั้นมีลักษณะอย่างไรเมื่อได้รับพลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ กระตุ้นให้พวกเขาแสวงหาอุดมคติที่สูงขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติและพระสิริของพระเจ้า เวลาสั้น มาทิ้งข้ออ้างทางจิตวิญญาณทั้งหมดกันเถอะ คนหนุ่มสาวปรารถนาที่จะเห็นศาสนาคริสต์ที่จริงใจและจริงใจอยู่ในโลกปัจจุบัน พวกเขาปรารถนาที่จะรู้ว่าพระเจ้าที่เรารับใช้นั้นมีจริง 

และทรงสามารถกระทำได้มากมายเกินกว่าที่เราขอหรือคิด

2. กระตุ้นให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ในขณะที่พวกเขาพยายามปฏิบัติตามหลักการในพระคัมภีร์ในการหาวิธีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งหมด ในความเป็นจริง เอลเลน ไวต์เขียนว่า “อย่าเลย ไม่เคยรู้สึกรบกวนเลยแม้แต่น้อย เพราะพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเยาวชนให้ยกและแบกภาระที่หนักขึ้น และประกาศข่าวสารแห่งความจริง” (จดหมาย 14, 11 ธ.ค. 1891). งานที่อยู่ต่อหน้าเรานั้นใหญ่หลวง และไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยผู้นำคริสตจักรเพียงอย่างเดียว ทุกคนต้องมีส่วนร่วม: ผู้นำ ฆราวาส คนแก่และเด็ก … โดยเฉพาะเยาวชนของเรา! จำไว้ว่า เยาวชนไม่ได้ถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดแบบเดียวกับที่เรามักมองว่าเป็นผู้ใหญ่ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงฝันใหญ่ อธิษฐานใหญ่ และวางแผนใหญ่! เราต้องการพลัง ความกระตือรือร้น และความหลงใหลของคนหนุ่มสาวของเราเพื่อช่วยในการแบ่งปันพระกิตติคุณอันเป็นนิจโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ข่าวสารของทูตสวรรค์สามองค์ จากนั้นการฟื้นฟูและการปฏิรูปที่แท้จริงจะแผ่ขยายไปทั่วโลกของเรา และในที่สุดพระเยซูจะเสด็จกลับมา

3. ในขณะที่เราควรให้คำปรึกษาคนหนุ่มสาวของเรา ตราบใดที่สิ่งที่พวกเขาทำนั้นเป็นไปตามพระคัมภีร์และเกิดผลดี (มธ. 7:17, อสย. 8:20, 1 ธส. 5:21, ฟป. 4:8) อย่าพยายามควบคุมพวกเขามากเกินไปหรือรั้งพวกเขาไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความกระตือรือร้นเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐ ให้อิสระแก่พวกเขาในการทำงานและรวบรวมผู้อื่นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า สนับสนุนพวกเขาและให้กำลังใจพวกเขาในความพยายามของพวกเขา นี่คืองานของพระเจ้า มันใหญ่กว่าเรา! มันใหญ่กว่าคริสตจักรของเรา 

และถ้างานของพวกเขามาจากพระเจ้าจริง ๆ

 พระองค์ก็ทรงสามารถดูแลงานของพระองค์ได้อย่างเต็มที่! เมื่อเราเข้าใกล้เวลาสิ้นสุด พระวิญญาณจะเป็นผู้ควบคุมงาน อันที่จริง พระเจ้าจะทรงใช้วิธีเรียบง่ายที่เราไม่คาดคิดว่าจะทำให้พระประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์บรรลุผลสำเร็จ เอลเลน ไวต์เขียนว่า “พระเจ้าจะทรงใช้วิถีทางและวิธีการที่จะเห็นว่าพระองค์ทรงกุมบังเหียนไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เองประจักษ์พยานต่อรัฐมนตรีและผู้ปฏิบัติงานข่าวประเสริฐ น. 300). ดังนั้น อย่าทำให้เยาวชนของเราท้อใจในขณะที่พวกเขากำลังพยายามทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้า!

4. มองหาวิธีที่แข็งขันในการกระตุ้นเยาวชนในความพยายามต่างๆ นานาเพื่อมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำ มองหาวิธีที่จะมอบความรับผิดชอบที่มากขึ้นแก่พวกเขาโดยให้พวกเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นผู้นำในการประกาศข่าวประเสริฐ การเทศนา และในการรวบรวมการสนับสนุนจากเพื่อนๆ เยาวชนในการแบ่งปันงานมอบหมายอันยิ่งใหญ่ สนับสนุนพวกเขาเมื่อพวกเขาตั้งกลุ่มอธิษฐาน เมื่อพวกเขานำการศึกษาพระคัมภีร์ และเมื่อพวกเขาทำงานเพื่อให้เห็นข่าวดีที่แบ่งปันไปทั่ว การดลใจอีกครั้งบอกเราว่า “ทำให้ [เยาวชน] รู้สึกว่าพวกเขาถูกคาดหวังให้ทำบางอย่าง พระเจ้าทรงเลือกพวกเขาเพราะพวกเขาแข็งแกร่ง” ( Gospel Workers , p. 279) เราประเมินค่าต่ำไปมากว่าคนหนุ่มสาวที่อุทิศตนเพื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงจะทำสิ่งใดให้สำเร็จเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้!

5. สุดท้าย อธิษฐานกับเยาวชนและกระตุ้นให้พวกเขาอธิษฐานเผื่อกันและกันและเพื่อคริสตจักรท้องถิ่นของพวกเขา กระตุ้นให้พวกเขาอธิษฐานขอให้ผู้ที่ละทิ้งคริสตจักรกลับคืนชีพได้ ขอให้ผู้ไม่เชื่อได้พบความจริง และขอให้การประกาศข่าวสารของทูตสวรรค์ทั้งสามดำเนินต่อไปอย่างมีพลัง เปิดทางให้ฝนตกหลังฝนตก . ให้สมาชิกทุกคน ผู้ใหญ่ทุกคน ผู้เยาว์ทุกคนมีส่วนร่วม นี่คือสิ่งที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งหมด! นี่คือสิ่งที่ Total Youth Involvement พูดถึง! “ด้วยกองทัพของคนงานเช่นเยาวชนของเรา ได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้อง อาจจัดหาให้ ข่าวสารของพระผู้ช่วยให้รอดที่ถูกตรึงกางเขน การฟื้นคืนพระชนม์ และกำลังจะเสด็จมาเร็ว ๆ นี้จะถูกนำออกไปทั่วโลกได้เร็วเพียงใด” (การศึกษา หน้า271 ) เตรียมตัวให้พร้อม! พระเยซูกำลังจะมาเร็ว ๆ นี้!

สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ