ความเห็น: พบพระเยซูผู้งดงาม

ความเห็น: พบพระเยซูผู้งดงาม

ฉันอำนวยความสะดวกในการนำเสนอ/การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทศกาลดนตรีของโบสถ์มิชชั่นเจ็ดวันตะวันออกของชวานเมื่อหลายปีก่อน เราใช้เวลาในการชื่นชมวัฒนธรรมดนตรีมิชชั่นและความหมายของคำนั้น หลังจากเล่นเพลงนมัสการรูปแบบต่างๆ ความยาว 7 นาที 7 คลิปแล้ว ข้าพเจ้าถามที่ประชุมว่าพวกเขาคิดว่ารูปแบบต่างๆ แตกต่างกันอย่างไร ด้วยการเปรียบเทียบที่หลากหลาย สลับกับการหัวเราะคิกคัก ฉันเปิดเผยว่าคลิปทั้งหมดมาจากคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลก สิ่งนี้ทำให้ทุกคนตกใจ

ฉันคิดว่าพวกเราในฐานะผู้คนมักจะประเมินผลกระทบสะสมของ

วัฒนธรรม เหตุการณ์ปัจจุบัน และการเลี้ยงดูในสิ่งที่เราคิดว่าเหมาะสมต่ำเกินไป แม้จะอยู่ในชุมชนที่เรามักจะพูดถึง “ดนตรีมิชชั่น” เมื่อถูกสอบสวน ความคิดก็สามารถคลี่คลายไปต่อหน้าต่อตาเราได้ ดังนั้น เมื่อนำเสนอด้วยความท้าทายในการเผยแผ่ “แนวทางการทำสิ่งต่าง ๆ ของมิชชั่น” โดยทั่วไปจะมีสองค่ายเกิดขึ้น: ลัทธิอนุรักษ์นิยมสุดโต่งและลัทธิเสรีนิยมโดยสิ้นเชิง แทนที่จะใช้การนำเสนอของฉันเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับบทสรุปของฉัน (ดนตรีมิชชั่นคืออะไร) ดูเหมือนจะเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากกว่าในการคิดเกี่ยวกับความท้าทาย ดูสิ ศาสนาคริสต์เป็นแนวหน้าของการประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อโลกฆราวาสมานานแล้ว ตัวอย่างเช่น  codices (หนังสือทางศาสนาที่ใช้แทนม้วนหนังสือ) ถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยเหลือคริสเตียน  ในการพิสูจน์ข้อความเพื่อโน้มน้าวใจชาวยิวให้เชื่อในพระเมสสิยาห์ของพระเยซู หนังสือเล่มแรกที่พิมพ์โดยเครื่องพิมพ์แบบเคลื่อนย้ายได้คือ  Gutenberg Bible ; Martin Luther และนักปฏิรูปยุคแรก  ได้เปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมเบียร์  ไปตลอดกาล การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีการประดิษฐ์และนวัตกรรมโดยสมัครพรรคพวกเพื่อส่งต่อคณะกรรมาธิการของมัทธิว 28 และความคิดสร้างสรรค์นี้มักจะเปลี่ยนแปลงโลกด้วยวิธีที่ละเอียดอ่อนแต่เป็นรูปธรรม นี่คือเรื่องราวสั้น ๆ ของสิ่งที่นำเสนอในวันนั้น แสดงผลงานสร้างสรรค์ของเราในชั่วโมงสั้นๆ ในบ่ายวันสะบาโตนั้น แม้ว่าบางครั้งความก้าวหน้าจะหายไปในการแปลส่วนใหญ่เป็นการแปลโดยตรงจากส่วนที่ฉันยกมาข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในการแปล ซึ่งแตกต่างจากการทับศัพท์ บางครั้งเสรีภาพในการสร้างสรรค์บางอย่างถูกใช้เพื่อให้ข้อความต้นฉบับมีความหมายในเชิงกวีมากขึ้น ในกรณีนี้ บรรทัดแรกแปลเป็น “พระเยซูผู้งดงามเปี่ยมด้วยความรัก” การเบี่ยงเบนนี้เป็นที่ยอมรับและแทบจะไม่เลิกคิ้ว

เจ้าของภาษาคิดเป็นภาษาแม่เป็นอันดับแรก

 ดังนั้นเมื่อร้องเพลงเวอร์ชันภาษาอังกฤษจะได้ยินคำว่า Pretty Jesus รักพระเยซู ซึ่งเป็นคำแปลที่ถูกต้องที่สุดของ Jesu om’hle, onothando ซึ่งถูกต้อง 100% แต่ไม่สนใจข้อความต้นฉบับในภาษาอังกฤษ การแปลย้อนกลับนี้ส่งผลให้เกิดเรื่องตลกที่น่าอึดอัดใจที่นักร้องประสานเสียงมักแบ่งปันระหว่างการร้องเพลงร่วมกัน ซึ่งพวกเขาพยายามแก้ไขการตีความเนื้อเพลงต้นฉบับภาษาอังกฤษที่ผิดๆ ของผู้ฟัง

ทำให้ฉันนึกถึงการแปลเพลงสวดและการแปลภาษาซูลูของเพลงสวด 195 (264 ในเพลงสวดมิชชัน) “O, Yeka Umlilo Lowo”! (“O For That Flame of Living Fire” โดย Daniel B. Towner) มีเพียงสี่ข้อเมื่อเวอร์ชันภาษาอังกฤษและฉบับแปลของ Xhosa แต่ละฉบับมีห้าข้อ

ในสังคมที่พูดได้หลายภาษา เช่น แอฟริกาใต้ เป็นเรื่องปกติในคริสตจักรของเราที่แต่ละคนจะร้องเพลงด้วยภาษาที่สบายใจแม้ว่าคนอื่นจะเลือกภาษาอื่นก็ตาม เนื่องจากเราทุกคนร้องเพลงเป็นข้อความเดียวกัน โมเสกของภาษาจึงเพิ่มพื้นผิวให้กับประสบการณ์การนมัสการของเรา ฉันมักจะร้องท่อนต่างๆ ของเพลงเดียวในหลายภาษา ขึ้นอยู่กับความชอบของฉันสำหรับการใช้ถ้อยคำของกลอนในภาษาใดภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ

ระหว่างการร้องเพลงในที่ประชุม นักร้องที่พูดภาษาซูลูจะร้องเพลงข้อ 1, 2, 4, 5 และ 5 อีกครั้ง (ตามลำดับ) เพื่อชดเชยท่อน ‘พิเศษ’ ของนักร้องที่พูดภาษาอังกฤษและโซซา ตามอุดมการณ์แล้ว มันสร้างความแตกแยก โดยในขณะที่ทุกคนกำลังร้องเพลงข้อ 3 นักร้องชาวซูลูกำลังร้องเนื้อเพลงของข้อ 4 เพื่อแก้ปัญหานี้ เราเลือกที่จะแปลข้อ 3 เป็นภาษาซูลู เพื่อที่เราจะเสริมการร้องเพลงของเพื่อนร่วมชุมนุมของเรา

เราทำสิ่งนี้โดยดูคำต้นฉบับภาษาอังกฤษก่อนแล้วแปลทีละบรรทัด หลังจากบรรทัดที่สอง เรารู้ว่าการแปลภาษา Xhosa (ภาษาพี่น้องกับภาษาซูลู) ได้จับถ้อยคำของสองบรรทัดสุดท้ายในลักษณะที่เราสามารถยืมและปรับแต่งเป็นภาษาซูลูได้ หลังจากกระบวนการทั้งหมด ฉันปรึกษาเพื่อนชาวสวาตี (ซึ่งอยู่ในกลุ่มภาษา Nguni เช่น Zulu, Xhosa และ Ndebele) และเขาเสนอการเรนเดอร์ที่เลียนแบบรูปแบบคำคล้องจอง abcb ซึ่งคล้ายกับรูปแบบ abab ในต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างสมบูรณ์และหากเราใช้เวลาไม่หมด เราจะแปล ‘กลอนที่หายไป’ เป็นภาษาโชนาด้วย ฉันรู้สึกถ่อมตัวเมื่อโพสต์บน Facebook ซึ่งรวบรวมความรู้สึกหลังจากการนำเสนอ/การประชุมเชิงปฏิบัติการ

“หนึ่งในวันดนตรีที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเข้าร่วมในรอบ 10 ปีคือโบสถ์เทสดาสดาในปีนี้”

ฉันสะท้อนข้อความต่อมาของชายคนเดียวกันว่าเราควร แทนที่จะแปลเพลงสวดภาษาอังกฤษเป็นภาษท้องถิ่นตลอดไป ให้แต่งหนังสือเพลงสวดที่เขียนด้วยภาษาท้องถิ่นของเราเอง ถึงเวลาแล้วที่เราจะสร้างคลังเพลงขนาดใหญ่ที่เราสร้างเอง เพื่อที่ชาวแอฟริกันจะได้กำหนดประสบการณ์ทางศาสนาเกี่ยวกับพระเจ้าของเธอเอง

credit : เว็บสล็อตแท้